ONLINE FOGLALÁS


AJÁNLATKÉRÉS
FOGLALÁS TELEFONON
+36 30 201 5586
Térkép E-mail
6720 Szeged, Széchenyi tér 3. | Telefon: +36 62 478 278 | Mobil: +36 30 201 5586 | Fax: +36 62 478 278 | E-mail: info@tiszahotel.hu

Adatvédelmi szabályzat 1. sz. melléklet

Adatkérő lap

személyes adatok hozzájáruláson illetve jogszabályi kötelezettségen alapuló kezeléséhez

 

Vezetéknév*

Keresztnév*

Cégnév, cím* (ez szerintem kell, ha pld. számlát kér)

Gépjármű rendszáma*

Lakcím*

Születési dátum*

Érkezés napja*

Elutazás napja*

Igazolványszám*

E-mail cím

Információk

Adatkezelő:

Hotel Tisza Gold Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1024 Budapest, Fillér u. 6.

honlap:  www.tiszahotel.hu, www.tiszasporthotel.hu, www.alfahotelszeged.hu,. www.tiszacornerhotel.hu
e-mail:  info@tiszahotel.hu
képviselő: Balogh Andrea vezérigazgató

 

Az adatkezelés célja:

vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése,

a teljesítés bizonyítása,

a Vendég beazonosítása céljából

Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás

 

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése illetve az érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettje: A társaság ügyfélkapcsolatokat valamint számlázási feladatokat ellátó munkatársa

A tárolás, kezelés időtartama: A személyes adatok tárolásának időtartama az adatok tárolására jogszabályban meghatározott, illetve az az időtartam amíg az adatok kezelése a jogszabályban foglalt feladatokhoz illetve jogos érdek érvényesítése szempontjából szükséges.

 

A személyes adatok – annak szükséges mértékéig – adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás, egyéb szállítás céljából a Magyar Postának vagy egyéb  postai, csomagküldő szolgáltatást végző cégeknek.

 

Tájékoztatás az érintett jogairól

 

Önnek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen illetve joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

Az adatszolgáltatás feltétele a szállodai szolgáltatás igénybevételének és a szerződéskötésnek.  Ön az email cím megadására nem köteles, de felhívom figyelmét, hogy annak elmaradása megnehezíti a kapcsolattartást.

 

További részletes információt a társaság honlapjain található Adatvédelmi szabályzatban olvasható.

 

A fenti információkat megértetettem, tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.

 

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

 

 

………………………..

aláírás